logo
rightheaderimage
Ikke innlogget
22.10.14
Skal du starte virksomhet er det ikke nok å ha en god forretningside. Du må i tillegg ta stilling til en rekke lovpålagte plikter, herunder hva virksomheten kan hete.
Artikkelen krever innlogging
21.10.14
I Finanskomiteens høring den 20.10.2014 advarte NARF om svakheter ved skatteklagenemndsordningen, oppbevaringsplikten, forslaget om endringer i beløpsgrensen for registrering i avgiftsmanntallet og forslaget om økning av grensen for tollfri netthandel.
21.10.14
Skattedirektoratet har i en bindende forhåndsuttalelse (BFU 17/14) vurdert om skattyter kan velge å aktivere byggelånsrenter knyttet til oppføring av boliger for salg, eller om rentene må fradragsføres direkte. Skatteloven § 6-40 åttende ledd gir aktiveringsrett for byggelånsrenter knyttet til egenutvikling av driftsmidler, og selskapet som ba om forhåndsuttalelsen argumenterte for at tilsvaren...
21.10.14
Norsk RegnskapsStiftelse har publisert et høringsutkast til endrede regler om fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden. Dette er et tilleggskapittel i ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak som ble sendt på høring 2. april 2014.
21.10.14
I denne omgang er det uttalelser om god bokføringsskikk GBS 5, 9, 10 og 13 som er oppdatert, primært som følge av endringene i bokføringsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2014.

Kursinformasjon
  • Se video Pintell
  • Ny utvidet kontoplan
Regnskaps og økonomikalender

NARF © 2014 | Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening | Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo | post@narf.no | 23 35 69 00 | Personvernerklæring