logo
rightheaderimage
Ikke innlogget
24.10.14
DFØ og Difi ønsker at enda flere skal ta i bruk elektronisk faktura og e-handel. Derfor legger de ut på et roadshow til en rekke norske byer. Neste ut et Tromsø den 30. oktober.
23.10.14
De fleste lønnssystemer har åpnet eller vil åpne for prøveinnsending av a-melding i løpet av høsten.
22.10.14
Skal du starte virksomhet er det ikke nok å ha en god forretningside. Du må i tillegg ta stilling til en rekke lovpålagte plikter, herunder hva virksomheten kan hete.
Artikkelen krever innlogging
21.10.14
I Finanskomiteens høring den 20.10.2014 advarte NARF om svakheter ved skatteklagenemndsordningen, oppbevaringsplikten, forslaget om endringer i beløpsgrensen for registrering i avgiftsmanntallet og forslaget om økning av grensen for tollfri netthandel.
21.10.14
Skattedirektoratet har i en bindende forhåndsuttalelse (BFU 17/14) vurdert om skattyter kan velge å aktivere byggelånsrenter knyttet til oppføring av boliger for salg, eller om rentene må fradragsføres direkte. Skatteloven § 6-40 åttende ledd gir aktiveringsrett for byggelånsrenter knyttet til egenutvikling av driftsmidler, og selskapet som ba om forhåndsuttalelsen argumenterte for at tilsvaren...

Kursinformasjon
  • Se video Pintell
  • Ny utvidet kontoplan
Regnskaps og økonomikalender

NARF © 2014 | Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening | Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo | post@narf.no | 23 35 69 00 | Personvernerklæring