logo
rightheaderimage
Ikke innlogget
08.07.14
Med virkning fra 1. juli 2014 er det fastsatt nye regler for frivillig registrering for utleie av bygg/anlegg til bruk i avgiftspliktig eller kompensasjonsberettiget virksomhet.
04.07.14
Skattedirektoratet behandler i uttalelsen spørsmålet om rekkevidden av endringsadgang, både med hensyn til hvilke selskaper i konsernet adgangen omfatter, endring for etterfølgende år, samt konsekvenser av omorganiseringer som endrer selskapsstrukturen.
03.07.14
Regnskapsføreruttalelsen er en bekreftelse fra regnskapsfører på at regnskapsarbeidet er utført etter regelverket og god regnskapsføringsskikk. Den er således et kvalitetsstempel som kunden kan bruke overfor banker og andre av sine regnskapsbrukere.
01.07.14
Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2014 på Finansdepartementets ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter og finansmarkedene.
01.07.14
Felleskrivet gjengis her ordrett og omhandler spørsmål knyttet til kravet om betaling via bank mv. som vilkår for fradragsrett for inngående MVA.

Kursinformasjon
  • Cruise til Kiel
  • Ny utvidet kontoplan
Regnskaps og økonomikalender

NARF © 2014 | Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening | Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo | post@narf.no | 23 35 69 00 | Personvernerklæring