logo
rightheaderimage
Ikke innlogget
19.09.14
Det er oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå regnskapsloven med sikte på å modernisere og forenkle regelverket, samt tilpasse de norske reglene til nytt EØS-regelverk på området.
11.09.14
Melding om beslutning om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt elektronisk innen 20.10.14. Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger innsendt elektronisk etter 10.12.14 kan være vanskelig å få registrert.
10.09.14
Regnskapsregisteret vil heretter benytte elektronisk varsling ved for sen innlevering av årsregnskapet. Varselet vil også gå til regnskapsfører.
09.09.14
Det sa Næringsminister Monica Mæland på Forenklingskonferansen 2014.
09.09.14
Mange regnskapsførere opplever at selskaper de har som kunder investerer i eiendeler som typisk er til privat bruk for selskapets eiere eller deres nærstående. Motivet kan i slike tilfeller være at eierne av selskapet urettmessig vil oppnå fradragsrett og skattebesparelser for kostnader som i realiteten knytter seg til eiernes private forbruk. I andre tilfeller kan dette være investeringer som ...
Artikkelen krever innlogging

Kursinformasjon
  • Ny utvidet kontoplan
Regnskaps og økonomikalender

NARF © 2014 | Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening | Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo | post@narf.no | 23 35 69 00 | Personvernerklæring