logo
rightheaderimage
Ikke innlogget
31.10.14
Høyesterett har nylig avsagt en prinsipiell dom vedrørende den skatterettslige klassifiseringen av verdien av retten til kommunalt basistilskudd etter overdragelse av legepraksis. Klassisfiseringen har betydning for retten til skattemessige avskrivninger
31.10.14
Finansdepartementet har endret forskriftsbestemmelser om noteopplysninger om nærstående parter for andre enn små foretak. Det er gjort enkelte unntak for transaksjoner med foretak som står det offentlige nær.
29.10.14
I tilfeller hvor det tas ut eiendeler, varer eller tjenester fra et selskap på annen måte enn ved ordinært salg eller annen form for realisasjon til markedspris, vil det være behov for å vurdere om dette utløser skatteplikt for selskapet.
Artikkelen krever innlogging
27.10.14
Skatteetaten har lansert selvbetjeningsløsning for bestilling av attester. Fra og med uke 42 kan du bestille attest for skatt og merverdiavgift via Altinn. Flere attesttyper vil bli gjort tilgjengelige etter hvert.
27.10.14
Skattedirektoratet reviderte 21. oktober 2014 retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift. NARF mener endringene innebærer et stort skritt i retning av å bringe tilleggsavgiftsregelverket i tråd med den alminnelige rettsfølelse.

Kursinformasjon
  • Se video Pintell
  • Ny utvidet kontoplan
Regnskaps og økonomikalender

NARF © 2014 | Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening | Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo | post@narf.no | 23 35 69 00 | Personvernerklæring