logo
rightheaderimage
Ikke innlogget

NARFs Styre

Styret består av syv medlemmer og har det overordnede ansvar for forvaltning og utvikling av virksomhetene NARF og NARF Ekstra. Foreningens styre velges av Generalforsamlingen, som har sitt ordinære møte i juni hvert år. Leder og nestleder velges for ett år av gangen, mens de resterende styremedlemmene velges for to år. Alle utvalgene bortsett bortsett fra valgkomiteen,disiplinær- og appellutvalget, velges av styret.

Leder
Johan-Thomas Hegdahl, Azzist AS, Svolvær
Nestleder
Gry Arvnes, AB Regnskap AS, Vøyenenga

Øvrige medlemmer
Per Hasselgård, Visma Services Norge AS, Fredrikstad
Ole Johan Bueklev, Netledger Proøk AS, Søgne
Ellen Aamodt, Akonto Økonomi AS, Hønefoss
Berit Rongsjord, Tet Telemark AS, Rjukan
Geir Høydalsvik, Rekneskap Høydalsvik AS, Ørsta

Per Ole Hegdahl, ansattes representant i NARF Ekstra AS

Varamedlemmer
Eigil Johansen, Økonomi og Regnskapspartner AS, Flatåsen
Aud Christensen, AB-Utvikling,Flisa
Endre Jørgensen, Vekstra Peto AS, Rena

Arbeidsutvalg

Opprettet:  19.06.08
Endret:  20.06.12

NARF © 2014 | Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening | Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo | post@narf.no | 23 35 69 00 | Personvernerklæring