logo
Glemt brukernummer eller passord

Valgkomiteen

Valgkomiteens oppgave er å avgi veiledende innstilling til tillitsmannsvalg i styre og utvalg på den ordinære generalforsamling, samt fremme forslag til honorar og godtgjørelse til tillitsvalgte.

Valgkomiteen består av 3 medlemmer. 2 medlemmer velges av generalforsamlingen, fortrinnsvis fra flere landsdeler, og 1 medlem oppnevnes av styret. Funksjonstiden er 1 år. Et medlem kan ikke sitte i valgkomiteen i mer enn 4 år i strekk. Valgkomiteen oppnevner selv sin leder.

I funksjonsperioden 2013 - 2014 har valgkomiteen følgende sammensetning:

Leder

  • Asle Hindenes, Accountor Nordhordaland, Isdalstø

Øvrige medlemmer

  • Ole Johan Bueklev, Netledger Proøk AS, Søgne
  • May-Britt Westreng, WePe Regnskap AS, Bjørkelangen
  • Vigdis Bjellånes, Intu Økonomi AS, Bodø
Opprettet:  01.01.03
Endret:  20.06.12

NARF © 2015 | Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening | Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo | post@narf.no | 23 35 69 00 | Personvernerklæring