logo
Glemt brukernummer eller passord

Nye satser for reiser i inn- og utland fra 1. januar 2012

Skattedirektoratet har bestemt at satsene i statens særavtaler gjeldende fra 1. januar 2012 kan er trekkfrie til tross for at det i Statsbudsjettet for 2011 ble bestemt at de trekkfrie satsene skulle løsrives fra Statens satser.

Vi var redde for at omleggingen skulle får konsekvenser i form av innberettning av skattepliktige differanser mellom statens satser og de trekkfrie satsene. Dette viser seg nå å ikke bli et problem da Skattedirektoratet velger å gjøre Statens satser trekkfrie under visse forutsetninger.

Her finner du de nye satsene i Statens reiseregulativer som gjelder fra og med 1. januar 2012:

Forutsetningene for å kunne foreta trekkfri utbetaling av statens satser er omhandlet i artikkelen "Satsene i statens særavtaler er trekkfrie forskuddssatser for 2012".

Andre satser slik som trekkfri kostgodtgjørelse, trekkfri reisegodtgjørelse (hjemreise for pendler), fri kost og losji, matpenger ved overtid mv. finner du i NARF sin oversikt over  "Satser og regulativer" som du finner under menyvalget "fagstoff".

Opprettet:  01.01.12
Endret:  22.12.11

NARF © 2015 | Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening | Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo | post@narf.no | 23 35 69 00 | Personvernerklæring