logo
Glemt brukernummer eller passord

Foretaksregisteret innskjerper krav til enkelte vedlegg

Fra 21. mai 2012 innskjerper Foretaksregisteret kravene til enkelte vedlegg som sendes på papir. Alle erklæringer og andre dokumenter som er rettet til Foretaksregisteret skal etter denne datoen alltid være i original med originale underskrifter.

Tidligere har Foretaksregisteret godtatt kopier av noen slike vedlegg, men i samsvar med lovens krav blir det nå gjort en del innskjerpinger. Dette gjelder blant annet disse dokumentene:

  • Villighetserklæring fra nye styremedlemmer som ikke har signert blanketten
  • Erklæring fra deltakere i ansvarlige selskap om samtykke til registrering i Foretaksregisteret, eventuelt uttreden av Foretaksregisteret
  • Erklæring fra styret om at forholdet til kreditorene ikke er til hinder for gjennomføring av kapitalnedsettelse
  • Villighetserklæring fra revisor
  • Bekreftelse fra revisor eller finansinstitusjon på innbetaling av kapital
  • Bekreftelse fra revisor på at kapitalnedsettelsen går til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte
  • Bekreftelse fra revisor på at forholdet til kreditorene ikke er til hinder for gjennomføring av kapitalnedsettelse
  • Villighetserklæring fra regnskapsfører
  • Villighetserklæring fra norsk representant i norskregistrert utenlandsk foretak

De samme vedleggene må allerede signeres elektronisk hvis meldingen sendes inn via altinn.no.

Opprettet:  10.05.12
Endret:  10.05.12

NARF © 2015 | Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening | Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo | post@narf.no | 23 35 69 00 | Personvernerklæring