logo
Glemt brukernummer eller passord

Nytt grunnbeløp (G)

Fra 1. mai 2011 utgjør grunnbeløpet i folketrygden (G) kr. 79 216. Gjennomsnittlig G for 2011 utgjør dermed kr 78 024. Neste regulering vil skje fra 1. mai 2012.

6 ganger grunnbeløpet utgjør etter endringen kroner 475.296.

Oversikt over satser og regulativer mv.

Opprettet:  07.06.11
Endret:  07.06.11

NARF © 2015 | Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening | Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo | post@narf.no | 23 35 69 00 | Personvernerklæring