logo
Glemt brukernummer eller passord
27.03.15
Frivillig revisjon har samlet sett gitt en nettobesparelse for selskapene på 1,6 milliarder, samtidig med at de negative effektene er små. Dette fremgår av evalueringsrapporten som ble fremlagt i dag.
27.03.15
Skattedirektoreatet uttaler at begravelsesbiler er omfattet av av fradragsretten etter merverdiavgiftsloven § 8-1.
26.03.15
Vi får ofte spørsmål om hva som trengs av utdanning og praksis for å oppnå autorisasjon som regnskapsfører. I denne artikkelen redegjør vi for kravene.
25.03.15
Betraktninger rundt drivere i markedet, NARFs strategi og den teknologiske utviklingen. Regnskapsføring og krav til regnskap er i endring. Den teknologiske utviklingen er sannsynligvis den største driveren til denne endringen. Samtidig vil økende grad av konkurranse, endret kundeadferd og sannsynlig endring i rammebetingelsene - som følge av at flere viktige lover med stor betydning for bransje...
25.03.15
Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om bokføring og avgiftsmessig behandling ved fellesanskaffelser. Uttalelsen er basert på rundskriv nr 40 fra 1975 og er kun en bekreftelse og offentliggjøring av gjeldende praksis.

Kursinformasjon
  • Vårfagdager 2015
  • Se video Pintell
  • Ny utvidet kontoplan
Regnskaps og økonomikalender

NARF © 2015 | Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening | Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo | post@narf.no | 23 35 69 00 | Personvernerklæring