logo
rightheaderimage
Ikke innlogget
09.04.14
Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse som avklarer spørsmålet om hvorvidt det er stiftelsestidspunktet eller registreringen i Foretaksregisteret som skal anses som ervervstidspunkt.
04.04.14
Skattedirektoratet har 31. mars 2014 vedtatt endringer i Merverdiavgiftsforskriften. Endringen gjelder justering av inngående merverdiavgift i forbindelse med fisjon/fusjon via "hjelpeselskap". To av NARFs tre innspill i høringsprosessen er vedtatt.
03.04.14
Som ledd i arbeidet med å effektivisere og forenkle offentlig sektor, foreslår Regjeringen å la Statens Innkrevingssentral (SI) bli en del av Skatteetaten.
02.04.14
NRS har utarbeidet forslag til ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak. Denne vil erstatte alle eksisterende standarder for denne gruppen foretak.
27.03.14
Tidligere denne måneden informerte vi om to uttalelser fra Skatteetaten vedrørende anvendelsesområdet for lineære avskrivninger. Vi har i ettertid fått enkelte henvendelser om hvordan uttalelsene skal forstås når det gjelder leietakers påkostninger.

Kursinformasjon
Regnskaps og økonomikalender

NARF © 2014 | Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening | Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo | post@narf.no | 23 35 69 00 | Personvernerklæring